Pozdrav iz Banjaluke!

 

 

 

          Ferhad-pa?a Sokolović počeo je izgradnju Banjaluke, na prostoru između Vrbasa i rečice Crkvene. Od 1579. do 1587. godine izgradio je velik broj javnih objekata od kojih su najznačajniji bili: Ferhadija, medresa, turbe, ?adrvan, hamam, karavan-saraj, musafirhana ? svrati?te, skladi?ta za ?ito i preko dvije stotine dućana.
        Srpska parohijska crkva So?estvenija sv. Duha, sagrađena je 1879. godine. Pripremljeni materijal za izgradnju crkve, okupacione vlasti su oduzele i iskoristile za izgradnju Vojne komande. Novopribavljeni materijal za izgradnju crkve bio je slabijeg kvaliteta.
         U okolinu Banjaluke je 1869. godine stigla organizovana zajednica stranaca koja će direktno i indirektno uticati na prostornu i graditeljsku koncepciju grada. Bila je to kolonija trapista, reformisanih cistercita, čiji je red osnovan u Francuskoj u samostanu La Trappe sredinom 17. vijeka.

      << nazad

   


Sadr?aj
Stare razglednice Banjaluke 1897-1941 |  Prve razglednice - Litografije
Panorame grada
  |  Tvrđava Kastel  |  Gornji ?eher | Govedarnica-Pijaca
Ulicama Banjaluke
  |  ?etnja Gospodskom ulicom  |  ?kole Banjaluke
V
jerski objekti  |  Javni objekti  |  Hoteli i kafane  |  ?eljezničke stanice
Temelji industrije Banjaluke
  |  Ima jedna Vrbas rijeka
 

  Detaljnije o monografiji   Sadr?aj monografije
Pozdrav iz Banjaluke
  Kako doći do knjige...   Kontakt  

Sva prava zadr?ana. © 2006 Atelje-Vicić